Optimální řešení pro Váš dům, včetně montáže a veškeré administrativy

Naše poslední realizace

Rodinný Dům Štěpánovice

Rodinný Dům Horoměřice

Rodinný Dům Purkarec

Purkarec technologie

Rodinný dům Novosedly

Ostrava

Rodinný dům Třeboň

Instalace solární elektrárny v Českých Budějovicích

Zákazník chtěl solární elektrárnu o výkonu 6 kWp, která by mu umožnila pokrýt část své spotřeby elektřiny a snížit tak závislost na tradičním elektrickém rozvodu. Chtěli jednoduchou a rychlou realizaci projektu bez nutnosti investovat do bateriového úložiště.

Technologie: Pro tento projekt byla vybrána solární technologie od společnosti GoodWe. GoodWe je renomovaný výrobce solárních střídačů a dalších solárních komponent, který nabízí širokou škálu produktů vhodných pro různé typy instalací.

Návrh a implementace:

 1. Inženýrský průzkum: Před započetím instalace byl proveden důkladný inženýrský průzkum. Zohlednil se sklon střechy, orientace, stínění a dostupná plocha pro instalaci solárních panelů.
 2. Design systému: Na základě inženýrského průzkumu byl navržen optimální design systému, který zahrnoval rozmístění solárních panelů, kabeláže a umístění střídače.
 3. Instalace panelů: Panelový systém byl namontován na střechu výrobního závodu. Instalace byla provedena s důrazem na bezpečnost a maximální výkon systému.
 4. Instalace střídače: GoodWe střídač byl nainstalován v blízkosti solárních panelů. Střídač převádí stejnosměrný proud (DC) vygenerovaný panely na střídavý proud (AC), který je používán v elektrické síti.
 5. Připojení k elektrické síti: Po instalaci solárního panelového systému a střídače bylo provedeno připojení k elektrické síti výrobního závodu. Tím se umožnilo využívání vygenerované solární energie přímo v objektu.

Výhody a výsledky:

 • Snížení nákladů na elektřinu: Solární elektrárna o výkonu 6 kWp umožňuje XYZ Company snížit své provozní náklady na elektřinu, protože využívá obnovitelnou energii ze slunce namísto elektřiny z elektrické sítě.
 • Ochrana životního prostředí: Instalace solární elektrárny přispívá ke snížení produkce skleníkových plynů a snižuje ekologickou stopu společnosti.
 • Jednoduchá a rychlá realizace: Díky výběru technologie GoodWe byla instalace solární elektrárny prováděna efektivně a rychle. Společnost nemusela investovat do bateriového úložiště, což zjednodušilo celý proces a snížilo náklady na projekt.

Celkově lze tedy konstatovat, že instalace solární elektrárny s využitím technologie GoodWe v Českých Budějovicích pro našeho dalšího spokojeného zákazníka přinesla významné přínosy ve formě snížení provozních nákladů a ochrany životního prostředí.

Instalace solární elektrárny v Třeboni s bateriovým úložištěm

Zákazník požadoval instalaci solární elektrárny o výkonu 8,5 kWp se systémem bateriového úložiště o kapacitě 10,65 kWh. Chtěli maximalizovat využití solární energie pro pokrytí své spotřeby elektřiny i v době, kdy slunce nesvítí.

Technologie: Pro tento projekt byla vybrána solární technologie od společnosti GoodWe. GoodWe je renomovaný výrobce solárních střídačů a bateriových úložišť, který nabízí špičkové produkty s vysokou účinností a spolehlivostí.

Návrh a implementace:

 1. Inženýrský průzkum: Před instalací byl proveden podrobný inženýrský průzkum, který zahrnoval analýzu střechy, sklonu, orientace a dostupné plochy pro instalaci solárních panelů. Zároveň byly analyzovány energetické potřeby zákazníka.
 2. Design systému: Na základě inženýrského průzkumu byl navržen optimální systém, který zahrnoval rozmístění solárních panelů, kabeláže, střídače a bateriového úložiště. Byl zohledněn maximální výkon solárních panelů a kapacita baterií.
 3. Instalace panelů: Solární panely byly namontovány na střechu objektu v Třeboni. Instalace byla prováděna s důrazem na bezpečnost, optimální výkon a estetiku.
 4. Instalace střídače: GoodWe střídač byl nainstalován v blízkosti solárních panelů. Střídač převádí stejnosměrný proud (DC) z panelů na střídavý proud (AC), který se používá v elektrické síti a pro nabíjení bateriového úložiště.
 5. Instalace bateriového úložiště: Bateriové úložiště o kapacitě 10,65 kWh bylo nainstalováno vedle solárních panelů a střídače. Slouží k ukládání přebytečné solární energie, která je využívána v době, kdy slunce nesvítí.
 6. Připojení k elektrické síti: Po dokončení instalace byl systém solární elektrárny a bateriového úložiště připojen k elektrické síti, což umožňuje vzájemný tok elektřiny mezi systémem a sítí.

Výhody a výsledky:

 • Nezávislost na elektřině z rozvodu: Díky solární elektrárně a bateriovému úložišti může ABC Energy Solutions využívat vlastní vyrobenou elektřinu, čímž snižuje svou závislost na tradičním elektrickém rozvodu a omezuje náklady na elektřinu.
 • Maximální využití solární energie: Bateriové úložiště umožňuje ukládání a využívání přebytečné solární energie, což umožňuje pokrýt spotřebu elektřiny i v době, kdy slunce nesvítí, například v noci nebo v oblačných dnech.
 • Ochrana životního prostředí: Instalace solární elektrárny s bateriovým úložištěm přispívá k snížení emisí skleníkových plynů a ochraně životního prostředí.

Celkově lze konstatovat, že instalace solární elektrárny s technologií GoodWe a bateriovým úložištěm v Třeboni pro našeho zákazníka přinesla významné výhody v podobě energetické nezávislosti, maximálního využití solární energie a ochrany životního prostředí.

Instalace solární elektrárny v malebné vesničce Láz poblíž Radomyšle

Mladá sympatická rodina žije v malebné vesničce Láz, nedaleko Radomyšle. Jsou příznivci obnovitelných zdrojů energie a chtějí snížit své energetické náklady a zároveň přispět k ochraně životního prostředí. Proto se rozhodli investovat do solární elektrárny s bateriovým úložištěm.

Požadavek: Zákazník požadoval instalaci solární elektrárny o výkonu 9 kWp s bateriovým úložištěm o kapacitě 10,65 kWh. Chtěli využívat obnovitelnou energii ze slunce nejen k pokrytí své spotřeby elektřiny, ale také k ukládání přebytků do bateriového úložiště pro použití v době, kdy slunce nesvítí.

Technologie: Pro tento projekt byly vybrány solární panely německého výrobce Bauer. Panely jsou celočerné, což jim dodává estetický vzhled a snadnou integraci do okolního prostředí. Jako solární střídač byla použita technologie GoodWe, která je známá svou spolehlivostí a vysokou účinností.

Návrh a implementace:

 1. Inženýrský průzkum: Před instalací byl proveden detailní inženýrský průzkum. Byla zohledněna orientace a sklon střechy rodinného domu a optimalizováno rozmístění solárních panelů pro dosažení maximálního výkonu.
 2. Design systému: Na základě inženýrského průzkumu byl navržen systém, který zahrnoval umístění solárních panelů, kabeláž, solární střídač GoodWe a bateriové úložiště Bauer. Byla zajištěna kompatibilita všech komponentů a jejich optimální fungování.
 3. Instalace panelů: Solární panely byly instalovány na střechu rodinného domu v Lázi. Instalace byla provedena s ohledem na estetiku a bezpečnost, aby panely co nejlépe zapadaly do okolního prostředí.
 4. Instalace střídače: Solární střídač GoodWe byl nainstalován v blízkosti solárních panelů. Střídač převádí stejnosměrný proud (DC) z panelů na střídavý proud (AC), který je používán v domácnosti.
 5. Instalace bateriového úložiště: Bateriové úložiště Bauer bylo umístěno ve vhodném prostoru domu. Slouží k ukládání přebytků solární energie pro použití v době, kdy slunce nesvítí, například v noci.
 6. Připojení a konfigurace systému: Po dokončení instalace byl solární systém a bateriové úložiště propojeny s elektrickou sítí domu a správně nakonfigurovány pro maximální výkon a efektivitu.

Výhody a výsledky:

 • Snížení energetických nákladů: Rodina využívá vlastní solární energii, což jim umožňuje snížit své náklady na elektřinu z tradičního rozvodu.
 • Nezávislost na dodavateli energie: Díky bateriovému úložišti může rodina Nováků využívat solární energii i v době, kdy slunce nesvítí, čímž se stávají částečně nezávislými na dodavateli elektřiny.
 • Ochrana životního prostředí: Instalace solární elektrárny přispívá k snižování emisí skleníkových plynů a ochraně životního prostředí.

Sympatická mladá rodina si nyní může vychutnávat prospěchy solární energie díky instalaci solární elektrárny Bauer s technologií GoodWe a bateriovým úložištěm v jejich malebné vesničce Láz. Tímto projektem dosáhli snížení nákladů na elektřinu, nezávislosti na dodavateli energie a přispěli k ochraně životního prostředí.

Instalace solární elektrárny ve Veselí nad Lužnicí

Přední strana domu

zadní strana domu

Zákazník je majitelem rodinného domu ve městě Veselí nad Lužnicí. S cílem snížit své energetické náklady a přispět k ochraně životního prostředí se rozhodl investovat do solární elektrárny na střechu svého domu.

Požadavek: Zákazník požadoval instalaci solární elektrárny o výkonu 9,9 kWp. Chtěl využít solární energii pro pokrytí části své spotřeby elektřiny a snížení nákladů. V rámci instalace bylo také zapotřebí odstranit dva staré komíny na střeše a provést potřebné úpravy.

Technologie: Pro tento projekt byly vybrány solární panely od výrobce JA Solar, který je známý svou kvalitou a vysokou účinností. Jako solární střídač byla použita technologie GoodWe, která je spolehlivá a nabízí efektivní převod energie.

Návrh a implementace:

 1. Inženýrský průzkum: Před započetím instalace byl proveden inženýrský průzkum, který zahrnoval analýzu střechy, orientace a dostupné plochy pro instalaci solárních panelů. Zároveň byly identifikovány potřebné úpravy, jako je odstranění starých komínů.
 2. Demontáž komínů: Společnost se postarala o demontáž dvou starých komínů na střeše. Pracovníci zvládli odstranění komínů až k jejich patičce na půdě, aby byla zajištěna úplná likvidace.
 3. Příprava střechy: Před instalací solárních panelů bylo nutné připravit střechu. Bylo zapotřebí zpevnit střešní konstrukci a zabezpečit, aby byla připravena pro nesení solárních panelů.
 4. Instalace panelů: Solární panely od JA Solar byly pečlivě namontovány na střechu rodinného domu ve správném orientaci (východ-západ), aby byl zajištěn optimální zisk solární energie.
 5. Instalace střídače: Solární střídač GoodWe byl nainstalován poblíž solárních panelů. Střídač převádí stejnosměrný proud (DC) z panelů na střídavý proud (AC), který je používán v domácnosti.

Výhody a výsledky:

 • Snížení energetických nákladů: Instalace solární elektrárny umožnila panu Novotnému snížit náklady na elektřinu díky využívání vlastní solární energie.
 • Ochrana životního prostředí: Využívání solární energie přispívá ke snižování emisí skleníkových plynů a ochraně životního prostředí.

Celkově lze konstatovat, že instalace solární elektrárny ve Veselí nad Lužnicí pro našeho dalšího spokojeného zákazníka přinesla významné přínosy ve formě snížení nákladů na elektřinu a příspěvku k ochraně životního prostředí. Díky odstraněním starých komínů a úpravám na střeše byla realizace projektu úspěšně dokončena.

Montáž fotovoltaické elektrárny v Praze s technologií GoodWe a bateriovým úložištěm, včetně panelů Ameri Solar o výkonu 9,9 kWp.

Klienti: Manželé M.

Manželé M. se rozhodli investovat do obnovitelné energie a zelených technologií a chtějí využít solární energii pro výrobu elektřiny. Pro tento účel si vybrali společnost specializující se na instalace fotovoltaických elektráren, která nabízí technologii Dolac s bateriovým úložištěm a solární panely od výrobce Ameri Solar.

 1. Analýza situace: Manželé M. žijí v Praze a disponují dostatečně velkou střechou na svém rodinném domě, která by mohla být vhodným místem pro instalaci fotovoltaické elektrárny. Po provedení potřebných analýz a měření se ukázalo, že střecha je orientována na jih, což je optimální směr pro maximální využití solárního záření.
 2. Návrh a plán instalace: Na základě analýzy situace a energetických potřeb manželů M. společnost navrhla instalaci fotovoltaické elektrárny s následujícími parametry:
 • Solární panely: Byly vybrány panely od výrobce Ameri Solar o výkonu 9,9 kWp. Tyto panely jsou známé svou vysokou účinností a dlouhou životností, což zaručuje stabilní produkci elektřiny po mnoho let.
 • Střídač Dolac: Pro konverzi a regulaci vyrobené stejnosměrné energie na střídavou elektřinu byl použit střídač od výrobce Dolac. Tento střídač je navržen tak, aby maximalizoval výkon z fotovoltaických panelů a současně zajišťoval bezpečnou a účinnou práci celého systému.
 • Bateriové úložiště: Jelikož manželé M. chtějí být co nejméně závislí na klasické síti a chtějí využívat vyrobenou energii i v době, kdy slunce nesvítí (např. v noci), bylo do instalace zahrnuto bateriové úložiště. To umožňuje skladovat nadbytečnou vyrobenou energii a používat ji v době nízké produkce elektřiny z fotovoltaických panelů.
 1. Instalace a testování: Po schválení návrhu započala montáž fotovoltaické elektrárny na střeše rodinného domu v Praze. Kvalifikovaný tým instalatérů se postaral o bezpečnou a kvalitní instalaci solárních panelů, střídače a bateriového úložiště. Po dokončení instalace byl systém důkladně otestován, aby byla zajištěna správná funkce a optimální výkon.
 2. Výsledky: Díky instalaci fotovoltaické elektrárny s technologií Dolac a bateriovým úložištěm jsou manželé M. nyní schopni produkovat vlastní elektřinu ze sluneční energie a významně snížit své náklady na elektrickou energii. Navíc jsou nezávislí na kolísavých cenách elektrické energie na trhu, což představuje dlouhodobou investici do udržitelné budoucnosti.

Montáž fotovoltaické elektrárny v Praze s technologií Dolac a bateriovým úložištěm spolu s panely od výrobce Ameri Solar o výkonu 9,9 kWp přinesla manželům M. energetickou nezávislost a přispěla k ochraně životního prostředí. Společnost děkuje manželům M. za jejich důvěru, pohostinnost a součinnost během celého procesu instalace.

Montáž fotovoltaické elektrárny v Příbrami s technologií GoodWe a bateriovým úložištěm.

Klienti: Manželé N.

Úvod: Manželé N. bydlí v Příbrami a mají prostorný rodinný dům s krásnou střechou, která se jeví jako ideální místo pro instalaci fotovoltaické elektrárny. Chtějí využít obnovitelnou energii a snížit své náklady na elektrickou energii. Společnost specializující se na solární instalace jim nabídla technologii GoodWe s bateriovým úložištěm o kapacitě 10.65 kWh a solární panely s celkovým výkonem 8 kWp.

 1. Analýza situace: Po důkladné analýze domu manželů N. a střešních podmínek bylo zjištěno, že střecha je optimálně orientována na jih, což umožňuje maximální využití slunečního záření pro efektivní výrobu elektřiny.
 2. Návrh a plán instalace: Na základě analýzy situace a energetických potřeb manželů N. byla navržena fotovoltaická elektrárna s následujícími parametry:
 • Solární panely: Byly vybrány solární panely s výkonem 8 kWp, které jsou vyrobeny od společnosti s ověřenou kvalitou. Díky optimální orientaci střechy a vysoce účinným solárním panelům je očekáván vysoký výnos elektrické energie.
 • Střídač GoodWe: Pro konverzi stejnosměrné energie získané z fotovoltaických panelů na střídavou elektřinu byl vybrán střídač od společnosti GoodWe. Tento střídač je vysoce spolehlivý a optimalizuje výkon systému za různých podmínek, což maximalizuje využití solární energie.
 • Bateriové úložiště: Manželé N. vyjádřili zájem o ukládání vyrobené energie pro její následné využití. Proto bylo do instalace zahrnuto bateriové úložiště s kapacitou 10.65 kWh. Toto úložiště umožňuje skladování přebytku vyrobené energie, která se pak může využít v době nízké sluneční expozice nebo v případě výpadku dodávky elektřiny.
 1. Instalace a testování: Po dohodě na návrhu započala montáž fotovoltaické elektrárny na střeše rodinného domu manželů N. Tým zkušených instalatérů zajistil bezpečnou a kvalitní instalaci solárních panelů, střídače a bateriového úložiště. Po dokončení instalace byl systém pečlivě otestován, aby byla zajištěna jeho optimální funkce a výkon.
 2. Výsledky: Díky instalaci fotovoltaické elektrárny s technologií GoodWe a bateriovým úložištěm mají manželé N. nyní možnost vyrábět vlastní elektřinu ze sluneční energie a ukládat ji pro pozdější využití. Tímto způsobem snižují svou závislost na klasické elektrické síti a přispívají k udržitelnému životnímu prostředí.

Závěr: Montáž fotovoltaické elektrárny v Příbrami s technologií GoodWe a bateriovým úložištěm přinesla manželům N. nejen energetickou nezávislost, ale také finanční úspory a ekologický přínos. Společnost děkuje manželům N. za jejich vztrvalost a spolupráci během celého procesu instalace.

Instalace solární elektrárny na ploché střeše Rudolfov Elektrárna

Zákazník: Rodinný dům, Rudolfov

Situace: Majitel rodinného domu v Rudolfově se rozhodl investovat do solární elektrárny na střeše svého domu. Chtěl snížit své náklady na elektřinu a přispět k ochraně životního prostředí.

Po konzultaci s několika dodavateli a analýze potřeb zvolil technologii Solax s bateriovým úložištěm. Po kontrole střešní plochy a dalších aspektů byla stanovena instalovaná kapacita na 10 kWp.

Řešení:

Plánování a design:

Na základě střešní konstrukce a orientace domu byl vytvořen plán pro umístění solárních panelů.
Byla provedena analýza stínění a optimálního umístění panelů pro maximální výkon.

Výběr a instalace Solax solárního systému:

Byly vybrány vysoce kvalitní solární panely a invertory od společnosti Solax.
Instalace solárního systému byla provedena profesionálním týmem instalatérů.

Bateriové úložiště:

Pro zvýšení efektivity systému bylo instalováno bateriové úložiště, které umožňuje skladovat nadbytečnou energii pro použití v noci nebo za špatných povětrnostních podmínek.
Připojení k distribuční síti:

Solární elektrárna byla připojena k místní distribuční síti, což umožňuje majiteli domu prodej nadbytečné energie zpět do sítě.

Výsledek:

Po dokončení instalace solární elektrárny na ploché střeše dosáhl majitel rodinného domu významného snížení svých nákladů na elektřinu. Díky bateriovému úložišti může využít vlastní vyrobenou energii i v noci, což dále zvyšuje úspory. Zároveň přispívá k ochraně životního prostředí tím, že využívá obnovitelný zdroj energie.

Tato instalace solární elektrárny na ploché střeše v Rudolfově slouží jako výborný příklad, jak může solární energie přinést ekonomické a ekologické výhody majitelům rodinných domů.

Solární elektrárna na střeše v Rudolfově s panely Longi, střídačem Solax a bateriovým úložištěm

Zákazník: Dům v Rudolfově

Situace:

Zákazník, který již měl pozitivní zkušenosti s instalací solární elektrárny na svém domě, se rozhodl rozšířit svůj solární systém. Na základě předchozího úspěšného projektu se rozhodl investovat do další fáze a nainstalovat další solární panely Longi o výkonu 10 kWp.

Chtěl zvýšit svou energetickou nezávislost a dále snížit své náklady na elektřinu. Kromě toho chtěl také získat bateriové úložiště pro skladování přebytečné energie.

Řešení:

Plánování a design:

Na základě střešní konstrukce byl vypracován plán pro umístění nových solárních panelů vedle stávajících. Byla provedena analýza stínění a optimálního umístění panelů pro dosažení maximálního výkonu.

Výběr a instalace Longi solárního systému:

Byly vybrány solární panely Longi, které jsou známé svou vysokou účinností a spolehlivostí. Nové panely byly instalovány vedle stávajícího solárního systému.

Střídač Solax:

Pro efektivní přeměnu solární energie byl vybrán střídač Solax, který je spolehlivý a snadno ovladatelný.
Bateriové úložiště:

K existujícímu solárnímu systému bylo přidáno bateriové úložiště, které umožňuje skladovat nadbytečnou energii pro použití v noci nebo za špatných povětrnostních podmínek.

Připojení k distribuční síti:

Solární elektrárna byla připojena k místní distribuční síti, což umožňuje majiteli domu prodej nadbytečné energie zpět do sítě.

Výsledek:

Rozšíření solárního systému s panely Longi, střídačem Solax a bateriovým úložištěm v Rudolfově přineslo zákazníkovi další úspory na elektřině a zvýšilo jeho energetickou nezávislost. Díky kombinaci nových panelů a střídače s bateriovým úložištěm může nyní efektivně využívat solární energii po celý den a noc. Tento projekt byl úspěšným pokračováním předchozího úspěšného solárního projektu, který majitel domu absolvoval, a znamenal další krok k udržitelnému energetickému řešení pro jeho rodinný dům.

NOVINKY

[tdc_zone type=“tdc_content“][vc_row][vc_column][td_block_5 category_id=“4″][/vc_column][/vc_row][/tdc_zone]